Covid -19

Atnaujinta 2022-05-02

Raštas dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo ugdymo įstaigose atšaukus ekstremalią situaciją  

Pradinis ugdymas

Sprendimas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

Vaizdo medžiaga apie testavimą „ledinukais”

Sprendimas dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

Vilkaviškio pradinės mokyklos savitestavimo organizavimo ir vykdymo tvarka

Vilkaviškio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymas dėl mokinių testavimo (2022-01-24)

Sprendimas dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“  pakeitimo (2022-01-12)

NVSC ugdymo įstaigų bendruomenei apie Covid-19

Sprendimas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

Apie kaukių dėvėjimo svarbą.

Įsakymas dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių covid-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Pavyzdinė sutikimo / nesutikimo dėl dalyvavimo mokyklos vykdomame testavime Covid-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti forma

Sprendimas dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“  pakeitimo

Sprendimas dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

Kada rekomenduojama skelbti IPRR?

Informacija tėvams apie mokinių testavimą

Tėvams apie mokinių testavimą dėl COVID-19

Atmintinė ,,Ką daryti, jei Covid – 19 ligos tyrimas teigiamas”

Įsakymas dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 pakeitimo

Sprendimas „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

NVSC primena svarbiausius žingsnius mokykloje nustačius COVID-19 atvejį

OV sprendimas dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

Apie patalpų vėdinimą

Rekomendacijos dėl rankų higienos

Sprendimas dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose

Sprendimas dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo