Vasario 21d. mūsų mokykloje vyko metodinė – praktinė konferencija ,,Idėjų mugė. Sėkmingas ugdymo(si) metodas”. Pirmoje (metodinėje) dalyje dailės vadovėlį ,,Tišku Tašku”1 ir 2 klasėms pristatė pati autorė Roma Drakšienė. Apie ugdymo kokybę ir mokymo metodus Vilkaviškio savivaldybės mokyklose kalbėjo Švietimo skyriaus vyresnioji specialistė Ingrida Meseckienė. Situaciją Vilkaviškio pradinėje mokykloje apžvelgė direktorės pavaduotoja ugdymui Daiva Striokienė. Antroji (praktinė) dalis vyko grupėse, kur pranešėjai pristatė sėkmingiausius ugdymo(si) metodus.

 

Apie ugdymo kokybę ir mokymo metodus

Vilkaviškio savivaldybės mokyklose

(2008-2011)

Related Images: