pratybos1
pratybos1

 Gruodžio 3d. abiejuose mokyklos korpusuose vyko kasmetinės evakavimo pratybos.

Pratyboms vadovavo direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Z. Grikietis. Pratybų metu visi dalyviai buvo drausmingi ir laikėsi nurodymų.