stovykl2

stovykl2

Birželio mėnesį mokykloje vyko projektas ,,Draugaukime , keliaukime, pažinkime kartu su pradinuku”.

,,DRAUGAUKIME, KELIAUKIME, PAŽINKIME KARTU SU PRADINUKU“- tęstinis projektas, kuriame šiemet dalyvavo 40 mokinių. Kiekvieną dieną mokiniai dalyvavo skirtingose veiklose. Pirmoji skirta patyčių prevencijai. Įvairių veiklų metu mokiniai gerino bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Taip pat šią dieną mokiniams buvo skaitoma paskaita “Ką aš turiu žinoti apie atliekų rūšiavimą“, siekiant praplėsti žinias apie aplinkos išsaugojimo svarbą. Antrąją, kūrybos dieną mokiniai piešė, lankstė įvairius darbelius, karpė ir pan. Trečioji diena buvo skirta sportui. Jos metu mokiniai dalyvavo įvairiose sportinėse rungtyse, o taip pat vyko į Vilkaviškio pagrindinę mokyklą, kur žaidė draugiškas kvadrato varžybas su šios mokyklos stovyklautojais. Ketvirtoji diena – muzikos, šokio ir žaidimų diena. Šią dieną vaikai išmoko naujų žaidimų, šokių ir dainelių, o taip pat lankėsi Vilkaviškio Katedroje, kur išgirdo įdomų pasakojimą apie vargonus. Penktoji – išvykos diena į Marijampolę. Stovyklautojai lankėsi UAB ,,Marijampolės švara“, UAB ,,Mantinga“ ir ,,Pegaso“ knygyne.      Taigi, stovyklos metu mokiniai buvo turiningai ir kryptingai užimti, sudarytos sąlygos tenkinti kūrybiškumo, pažinimo ir saviraiškos poreikius.

 

                                                           Vilkaviškio pradinės mokyklos socialinė pedagogė Vilma Sakatauskienė