MOKYKLOS VEIKLOS STRATEGIJA 2018-2020 METAMS

(Vilkaviškio pradinės mokyklos 2018-2020 metų strateginis planas)

FILOSOFIJA

Norint išmokti didelių dalykų, reikia pradėti nuo mažų (D. Lokas).

VIZIJA

Mokykla – nuolat besimokanti bendruomenė, kurioje kiekvienas atviras kaitai, kūrybingas ir atsakingas.

MISIJA

Teikti kokybišką priešmokyklinį ugdymą, pradinį išsilavinimą, užtikrinant saugią aplinką ir atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus.

VERTYBĖS

Pagarba ir atsakomybė

Saugumas ir sveikata

Pozityvumas ir bendradarbiavimas

Pilietiškumas

Mandagumas

STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Tikslas  – gerinti ugdymo kokybę, siekiant mokinių asmeninės ūgties.

Uždaviniai:

      1.Tobulinti pamoką, siekiant padėti kiekvienam mokiniui patirti sėkmę.

  1. Skatinti įgalinančią lyderystę ir bendruomenės narių atsakomybę.

Tikslas – kurti inovatyvią, funkcionalią mokyklos aplinką.

Uždaviniai:

  1. Puoselėti mokyklos vertybes.
  2. Tikslingai naudoti informacines technologijas.
  3. Kurti saugų, estetinį mokyklos įvaizdį.