MOKYKLOS VEIKLOS STRATEGIJA 2024-2027 METAMS

(Vilkaviškio pradinės mokyklos 2024-2027 metų strateginis planas)

FILOSOFIJA

Norint išmokti didelių dalykų, reikia pradėti nuo mažų (D. Lokas).

VIZIJA

Mokykla – nuolat besimokanti, ugdanti skirtingų poreikių mokinius bendruomenė, kurioje vyrauja dialogo ir susitarimo kultūra.

MISIJA

Teikti kokybišką priešmokyklinį ugdymą, pradinį išsilavinimą, užtikrinant inovatyvią,  saugią aplinką, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus.

VERTYBĖS

Pagarba ir atsakomybė

Saugumas ir sveikata

Pozityvumas ir bendradarbiavimas

Atvirumas kaitai

Pilietiškumas

Mandagumas

Related Images: