UPC
UPC  2014-2015 m. m. Vilkaviškio pradinė mokykla įgyvendina projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas) kodas VPI-2.2-ŠMM-02-V-01-010. Projektu siekiama sudaryti sąlygas ilgalaikiam pedagogų kvalifikacijos tobulinimui, išbandant naujas ilgalaikių stažuočių formas. 

Per ilgalaikes stažuotes pedagogams sudarytos galimybės atsitraukti nuo savo tiesioginio darbo ir tobulinti profesinius gebėjimus, įgyti naujos patirties ir išmokti prisitaikyti kitoje darbinėje aplinkoje. Projekte išbandomos tokios stažuočių formos: universitetinės studijos; metodinių priemonių ir vadovėlių rengimas; vadovavimas švietimo projektams ar dalyvavimas atskirose jų veiklose; stažavimasis Lietuvos švietimo, mokslo, kultūros įstaigoje, įmonėje; stažavimasis užsienio švietimo, mokslo, kultūros įstaigoje, įmonėje.

Mūsų mokyklos mokytoja metodininkė Aldutė Serneckienė nuo 2014-09-01 iki 2015-02-28 dienos atlieka ilgalaikę stažuotę Lenkijoje. Mokytoja tobulina bendrakultūrines, profesines ir bendrąsias kompetencijas. Ypatingas dėmesys stažuotės metu skiriamas mokinių taisyklingos gimtosios kalbos vertinimo įgūdžių gerinimui.

Related Images: