kinas
kinas 

Gruodžio 11 – 12 dienomis kelione į Marijampolės kino teatrą, kur stebėjo nuotaikingą kino filmą ,,Madagaskaro pingvinai“, buvo paskatinti geriausiai besimokantys mokyklos mokiniai, ištvermingiausi sportininkai ir šokėjai, šauniai atstovaujantys mokyklai rajoninėse ir respublikinėse varžybose, Dainų šventėse.