Kaledos 2014
Kaledos 2014 

Gruodžio 23 dieną Vilkaviškio mokyklos bendruomenėje sutemas išsklaidė Šviesa, kurią įžiebė tikybos mokytojos Vilma ir Eglė. „Mūsų kasdienybė neretai apsiniaukia ir pamažu tampa sunkiai pakeliama. Kalėdos yra metas, kai galime iš esmės pakeisti viską: nubraukti nuoskaudas, atleisti ir gauti atleidimą, pasakyti daug gražių žodžių mylimiems žmonėms, padėkoti už gyvenimo dovanas…

 

 „Tauta, kuri vaikščioja patamsiais, išvys skaisčią šviesą“ (Iz 9,1)“ – apie Jėzų kalbėjo pranašas Izaijas. Pagaukime tą šviesą, apglėbkime ja savo ir kito pečius, ir pasaulis taps geresnis“.

Šią popietę jaukiai ir prasmingai pabendravome, pasidžiaugėme nuveiktais darbais, linkėjome vieni kitiems sėkmės ateinančiais metais.

Related Images: