Stovykla 2015
 Stovykla 2015

Birželio 1-5 dienomis mokykloje vyko vaikų vasaros poilsio stovykla ,,Draugaukime, keliaukime, pažinkime kartu su pradinuku“. Stovykloje dalyvavo 60 mokinių. Kiekvieną dieną buvo orgnizuotos įvairios veiklos: stovyklautojai sportavo, žaidė, šoko, piešė, skaitė, keliavo…

 Virbalio senųjų amatų centre stovyklautojai turėjo galimybę kepti duoną, lieti žvakes ir kt., su Vilkaviškio ,,Ąžuolo“ progimanazijos stovyklautojais dalyvavo draugiškose sporto varžybose, lankėsi Vilkaviškio siuvimo fabrike, kelių tarnyboje.