Įsakymas dėl pareigybių sąrašo tvirtinimo

Įsakymas dėl Vilkaviškio pradinės mokyklos atestacijos komisijos sudėties sudarymo

Dėl įsivertinimo darbo grupės sudarymo ir mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo plano 2013-2019 m. m. patvirtinimo

Įsakymas dėl mokyklos tarybos sudėties patvirtinimo

Įsakymas dėl socialinio emocinio ugdymo plėtojimo komiteto sudarymo

Įsakymas dėl darbo grupės sudarymo Vilkaviškio pradinės mokyklos 2019-2020 m. m. ugdymo planui parengti

Įsakymas dėl vaiko gerovės komisijos sudarymo