Įsakymas dėl mokyklos tarybos sudėties patvirtinimo

Įsakymas dėl atsakingo asmens skyrimo 

Įsakymas dėl pareigybių sąrašo tvirtinimo

Įsakymas dėl Vilkaviškio pradinės mokyklos atestacijos komisijos sudėties sudarymo

Dėl įsivertinimo darbo grupės sudarymo 

Įsakymas dėl socialinio emocinio ugdymo plėtojimo komiteto sudarymo

 

Related Images: