Įsakymas dėl nuotolinio darbo

Įsakymas apie ugdymo plano pakeitimus

Įsakymas dėl ugdymo organizavimo karantino metu

Įsakymas dėl atsakingo asmens skyrimo 

Įsakymas dėl pareigybių sąrašo tvirtinimo

Įsakymas dėl Vilkaviškio pradinės mokyklos atestacijos komisijos sudėties sudarymo

Dėl įsivertinimo darbo grupės sudarymo 

Įsakymas dėl mokyklos tarybos sudėties patvirtinimo

Įsakymas dėl socialinio emocinio ugdymo plėtojimo komiteto sudarymo

Įsakymas dėl darbo grupės sudarymo Vilkaviškio pradinės mokyklos 2019-2020 m. m. ugdymo planui parengti

Įsakymas dėl vaiko gerovės komisijos sudarymo