Vadovaudamiesi LR ŠMM 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-751 patvirtinto Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą įvertinimo tvarkos aprašo 9 punktu norime priminti, kad  tėvai  (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys įvertinti Vaiko brandumą, iki kovo 31 dienos turi kreiptis į Švietimo pagalbos tarnybos vadovą (Statybininkų g. 13, Vilkaviškis). Daugiau informacijos čia.

Related Images: