Mokykla sulaukė padėkos už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje ,,Gyvasis tautos žiedas”.