Baigėsi jau ketvirtus metus vykstantis rajoninis 2-4 klasių mokinių kūrybinių darbų konkursas „Vaikai kuria pasakas“. Konkurse dalyvavo 22- antrokų, 28- trečiokų ir 13 ketvirtokų pasakų. Konkurso tikslas – skatinti mokinius kurti, domėtis Daktaro Jono Basanavičiaus asmenybe. 

Savo amžiaus grupėje mūsų mokyklos antrokai Lėja Nešukaitytė (2a), Vakarė Kriaučiūnaitė (2d) ir Jonas Mazauskas (2e) tapo šio konkurso nugalėtojais. I vietos laimėtoja Lėja turėjo galimybę groti muziejuje fortepijonu ir paskaityti savo sukurtą pasaką apie šimtametį pianiną. Visi renginio dalyviai išklausė edukacinę pamoką ,,Vargo mokykla”, vaišinosi žolelių arbata ir stebėjo J.Basanavičiaus užrašytų pasakų inscenizacijas. 

Mokinius konkursui paruošė mokytojos A.Anisimavičienė, L.Skaisgirienė, V.Stankevičienė.

Related Images: