Mokytojos L. Skaisgirienės vadovaujamas dramos būrelis ir mokytojos V. Kudžmienės mokiniai mokyklos bendruomenei pristatė nuotaikingus vaidinimus “Dvi raudonkepuraitės ir vilkas” bei “Šachrazados pasaka”.