Mokytojos L. Skaisgirienės vadovaujamas dramos būrelis ir mokytojos V. Kudžmienės mokiniai mokyklos bendruomenei pristatė nuotaikingus vaidinimus „Dvi raudonkepuraitės ir vilkas” bei „Šachrazados pasaka”.

Related Images: