PRIĖMIMO Į VILKAVIŠKIO PRADINĘ MOKYKLĄ MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠAS (1)

Dėl mokyklinių uniformų

Laikas drauge

Uniforma

Mokyklinės uniformos