PRIĖMIMO Į VILKAVIŠKIO PRADINĘ MOKYKLĄ MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠAS (1)

Respublikinis protmūšis

Mokytojų išvyka

Sveikinimas

Europos kalbų savaitė

Sportuojame visi