Paskelbus karantiną dėl koronaviruso Covid -19 plitimo susidūrėme su nemažai iššūkių. Turime pasirūpinti savo, vaikų ir artimųjų saugumu, ieškoti naujų darbo organizavimo būdų ir formų. Ir šiuo metu labai svarbu išlaikyti ramybę, optimizmą, stiprius ryšius šeimoje bei mokyklos bendruomenėje, pasirūpinti savo bei artimųjų psichologine gerove.

Psichologinės konsultacijos mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams bus teikiamos nuotoliniu būdu elektroninio ryšio priemonėmis (telefonu, per Messenger, el. paštu, video skambučiais), siekiant, kad paslaugos atitiktų tuos pačius etinius ir profesinius standartus, kurių laikomasi konsultuojant gyvai. Vaikai nuotoliniu būdu bus konsultuojami gavus raštišką tėvų sutikimą.

Su mokyklos psichologe Agne Andriuškevičiene galite susisiekti darbo dienomis:I- V – 11- 13 val. ir 14- 16 val.   

Reikalinga išankstinė registracija el.paštu agne3210@gmail.com, trumpai apibūdinant kreipimosi priežastį ir suderinant kokiu būdu Jūs norėtumėte  konsultacijos, konsultacijos laiką.

Taip pat į vaikų, mokytojų tėvų/globėjų klausimus bus atsakoma bei teikiamos individualios rekomendacijas, vykdoma psichoedukacija elektroniniu paštu.

APIE BENDRAVIMĄ SU VAIKAIS

 • Kalbėkite su vaikais apie tai, kas vyksta, nepalikite jų nuošalyje.
 • Domėkitės vaikų poreikiais ir emocine savijauta. Padėkite jiems jaustis saugiai (skirkite laiko išklausymui, apkabinimui, paguodai ar kitokiai paramai). Bendraudami su vaikais stenkitės būti ramūs, nepamirškite, kad jūsų elgesys ir reakcijos daro jiems poveikį.
 • Pritaikykite pateikiamą informaciją prie vaiko supratimo lygio:
  vaikui suprantama kalba paaiškinkite, kodėl jis neina į mokyklą, ką saviizoliacijos laikotarpiu jis turėtų daryti ir ko vengti;
  pasistenkite, kad jūsų paaiškinimai nebūtų gąsdinantys ar keliantys nerimą;
  sudarykite vaikui galimybę klausti apie viską, kas jam rūpi ir nuoširdžiai atsakykite į visus klausimus. Prisiminkite, kad atsakymų vengimas gali padidinti jo nerimą.
 • Užtikrinkite stabilų vaikų dienos režimą. Pasirūpinkite, kad jie sistemingai tęstų mokymosi veiklą, padėtų namų ruošoje ir turėtų pakankamai laiko aktyviems žaidimams, mėgstamai veiklai, buvimui gryname ore bei miegui.
 • Jeigu vaiko emocinė savijauta jums kelia nerimą ar susiduriate su kitais jo priežiūros iššūkiais, pasitarkite su psichologu.

Tėvai ar kiti artimieji gali sužinoti, kaip padėti vaikams, pasikonsultavę su VŠĮ „Paramos vaikams centro“ Tėvų linijoje dirbančiais profesionaliais psichologais nemokamu telefono numeriu 8 800 90012 (daugiau informacijos rasite adresu www.tevulinija.lt).

Vaikai apie tai, kas jiems kelia nerimą, taip pat gali pasišnekėti su „Vaikų linija“ pagalbos vaikams linijos konsultantais nemokamu trumpuoju numeriu 116 111 (daugiau informacijos rasite adresu www.pagalbavaikams.lt) ar emocinės paramos tarnybos „Jaunimo linija“ konsultantais nemokamu telefono numeriu 8 800 288 88 (daugiau informacijos rasite adresu www.jaunimolinija.lt).

Saugokime ir palaikykime vieni kitus!