• Nuotolinis mokymas(is) – daugiau savarankiškas mokymasis kai nėra tiesioginio kontakto su mokytoju.
  • Drauge su vaikais paruoškite mokytis tinkamą aplinką: stalas, kėdė, kompiuteris, planšetė ir pan. Aplinka turėtu kuo mažiau blaškyti. Atminkite, kad kuo aplinka daugiau blaško, tuo vaikas greičiau pavargsta.
  • Jei tik yra galimybė, duokite vaikui naudotis kompiuteriu (ar kitu išmaniuoju su kuo didesniu ekranu)
  • Dienotvarkė – labai svarbus elementas kiekvieno mūsų gyvenime. Kuo jaunesnis vaikas, tuo svarbiau turėti aiškią dienotvarkę. Pirmoje dienos pusėje dirbame ir mokomės, vėliau – pietaujame ir ilsimės. Vakaras skirtas pramogoms ir žaidimams.
  • Atminkite, kad visi (mokiniai, tėvai, mokytojai) naudodamiesi nauja mokymo sistema, pirmomis dienomis patiria didelę įtampą, todėl jiems labai reikia tarpusavio supratimo ir palaikymo – tai labai svarbu sėkmingam darbui.
  • Sekite informaciją mokyklos el. MANO dienyne  ir mokyklos interneto svetainėje.
  • Laikykitės virtualios erdvės kultūros. Labai svarbu vaikams paaiškinti, kad bendravimas virtualioje erdvėje turi būti mandagus, neįžeidžiantis (toks kaip ir realioje aplinkoje), o mokytojo pamoka – tai autorinis darbas, kuris negali būti įrašomas ar/ir platinamas be mokytojo raštiško sutikimo. Taip pat, vykstant virtualiai pamokai, draudžiama filmuoti/fotografuoti ar kitu būdu kurti skaitmenines kopijas.
  • Nepamirškite pamokų kultūros. Virtualios pamokos metu telefonai turėtu būti išjungti. Tėveliai (globėjai) taip pat turėtu gerbti pamokos laiką ir mokytojus bei stengtis netrukdyti, nevaikščioti, nenešti vaikams užkandžių ir pan.
  • Kas 30–50 minučių (priklauso nuo vaiko amžiaus) atitraukite mokinį nuo ekrano ir darykite pertraukėles. Atminkite, kad fizinis atitraukimas yra būtinas gerai protinei veiklai.
  • Nuotolinio mokymo(si) metu tėveliai (globėjai) neturėtu „užkrauti” mokinio papildomais edukaciniais darbais ar užduotimis, susijusiomis su pamoka. Tai galima daryti tik tokiu atveju, jei mokinys nėra pavargęs ir tikrai matote, kad tai yra būtina.
  • Šiuo laikotarpiu rekomenduojame išnaudoti visas virtualias galimybes – lankytis muziejuose, klausytis koncertų, žiūrėti dokumentinius filmus arba tiesiog pabūti kartu, laisvalaikį leisti žaidžiant stalo žaidimus ir kepant pyragus.

Būkite sveiki!