Akordeonistų ansamblis su vadove Liucija Bindokiene lankėsi mūsų mokykloje su edukaciniu projektu „Seka pasaką akordeonas”. Žiūrovai gėrėjosi puikia muzika, pritarė plojimais ir patrepsėjimais, atpažinę melodijas netgi dainavo kartu.  

Related Images: