14.3 C
Vilkaviskis
2023-09-23

MOKYKLOS DOKUMENTAI

Viešųjų pirkimų ataskaitos

Viešųjų pirkimų ataskaita už 2022 metus Viešųjų pirkimų ataskaita už 2021 metus Viešųjų pirkimų ataskaita už 2020 metus Viešųjų pirkimų ataskaita už 2019 metus Viešųjų pirkimų ataskaita už...

Viešųjų pirkimų planai-suvestinės

Planuojamų atlikti viešųjų pirkimų planas 2023 metams Planuojamų atlikti viešųjų pirkimų planas 2022 metams Planuojamų atlikti viešųjų pirkimų planas 2021 metams Planuojamų atlikti viešųjų pirkimų planas 2020...

Veiklos planai

2023–2024 m. m. Rugsėjo mėn. Spalio mėn. Lapkričio mėn. Gruodžio mėn. Sausio mėn. Vasario mėn. Kovo mėn. Balandžio mėn. Gegužės mėn. Birželio mėn. Rugpjūčio mėn.  

Finansinės ataskaitos

2018 m. II ketvirtis Aiškinamasis raštas Veiklos rezultatų ataskaita Finansinės būklės ataskaita Finansavimo sumos Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus 2018 m. III ketvirtis Aiškinamasis raštas Veiklos rezultatų ataskaita Finansinės būklės ataskaita Finansavimo...

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės Įsakymas apie supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pripažinimo netekusiomis galios Įsakymas dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo

Darbo užmokestis

Vilkaviškio pradinės mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis darbo užmokestis, 2019 1 ketvirtis Vilkaviškio pradinės mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis darbo užmokestis,...

Strategija

MOKYKLOS VEIKLOS STRATEGIJA 2021-2023 METAMS (Vilkaviškio pradinės mokyklos 2021-2023 metų strateginis planas) FILOSOFIJA Norint išmokti didelių dalykų, reikia pradėti nuo mažų (D. Lokas). VIZIJA Mokykla – nuolat besimokanti, ugdanti...