2024-04-23

Priėmimas į mokyklą

Mokykloje veikiančių neformalaus ugdymo užsiėmimų tvarkaraščiai:    I korpuso II korpuso  

Priėmimas į mokyklą

Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys, jog jų sūnus/dukra būtų priimti mokytis pagal pradinio ugdymo programą, mokyklos direktoriui pateikia: prašymą dėl priėmimo mokytis pagal pradinio ugdymo...

Mokinių atostogos

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:   Mokslo metai Pusmečiai Ugdymo proceso pabaiga 2023–2024 I pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 19 d. II pusmetis: sausio 22 d. – birželio 7 d. Birželio 7...

Bendradarbiavimo su tėvais priemonių planas

Pamokų tvarkaraščiai

2023 – 2024 m.m. II pusmetis I korpusas            II korpusas        

Tėvams

Informuojame, kad mokyklinių uniformų matavimai vyks birželio 15 d. nuo 13 val. Vilkaviškio pradinės mokyklos pirmame korpuse (Vienybės g. 50).  Informacija dėl atvykimo laiko dar...