Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys, jog jų sūnus/dukra būtų priimti mokytis pagal pradinio ugdymo programą, mokyklos direktoriui pateikia:

  1. prašymą dėl priėmimo mokytis pagal pradinio ugdymo programas;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (gimimo liudijimą);

     3. pasiekimų aprašus ar dokumentus, liudijančius ankstesnius mokymosi pasiekimus, rekomendacijas dėl švietimo pagalbos teikimo.

Prašymai priimami raštinėje 8.00–17.00 val. (penktadieniais 8.00 val.–15.45 val.)
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

Prašymus  dėl priėmimo į mokyklą, pažymos išdavimo ar kitokio pobūdžio prašymus siųskite el. paštu  vilkaviskiopradine@gmail.com

Įsakymas dėl mokymo sutarties punktų pakeitimo

Įsakymas dėl mokymosi sutarties punkto pakeitimo ir papildymo

Vaikų iki 14 metų priėmimo į mokyklą  sutartis

Priėmimo į mokyklą tvarka

Kilus neaiškumams kreiptis nurodytu el. paštu arba telefonu +370 630 94845

Prašymas dėl pažymos išdavimo

Prašymas dėl laikino išleidimo iš mokyklos

Prašymas dėl priėmimo mokytis pagal pradinio ugdymo programą

Prašymas dėl priėmimo dukters / sūnaus į pailgintos dienos grupę

Priėmimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašas