Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys, jog jų sūnus/dukra būtų priimti mokytis pagal pradinio ugdymo programą, mokyklos direktoriui pateikia:

  1. prašymą dėl priėmimo mokytis pagal pradinio ugdymo programas;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (gimimo liudijimą);

     3. pasiekimų aprašus ar dokumentus, liudijančius ankstesnius mokymosi pasiekimus, rekomendacijas dėl švietimo pagalbos teikimo.

Prašymai priimami raštinėje 8.00–17.00 val. (penktadieniais 8.00 val.–15.45 val.)
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

Prašymus  dėl priėmimo į mokyklą, pažymos išdavimo ar kitokio pobūdžio prašymus siųskite el. paštu  vilkaviskiopradine@gmail.com

Įsakymas dėl mokymo sutarties punktų pakeitimo

Įsakymas dėl mokymosi sutarties punkto pakeitimo ir papildymo

Vaikų iki 14 metų priėmimo į mokyklą  sutartis

Priėmimo į mokyklą tvarka

Kilus neaiškumams kreiptis nurodytu el. paštu arba telefonu (8 342) 20 056

Prašymas dėl pažymos išdavimo

Prašymas dėl laikino išleidimo iš mokyklos

Prašymas dėl priėmimo mokytis pagal pradinio ugdymo programą

Prašymas dėl priėmimo dukters / sūnaus į pailgintos dienos grupę

Priėmimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

 

Related Images: