Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys, jog jų sūnus/dukra būtų priimti mokytis pagal pradinio ugdymo programą, mokyklos direktoriui pateikia:

  1. prašymą dėl priėmimo mokytis pagal pradinio ugdymo programas;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (gimimo liudijimą);

     3. pasiekimų aprašus ar dokumentus, liudijančius ankstesnius mokymosi pasiekimus, rekomendacijas dėl švietimo pagalbos teikimo.

Prašymai priimami raštinėje 8.00–17.00 val. (penktadieniais 8.00 val.–15.45 val.)
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

Įsakymas dėl mokymo sutarties punktų pakeitimo

Vaikų iki 14 metų priėmimo į mokyklą  sutartis

Priėmimo į mokyklą tvarka

Karantino laikotarpiu prašymus  dėl priėmimo į mokyklą, pažymos išdavimo ar kitokio pobūdžio prašymus siųskite el. paštu  vilkaviskiopradine@gmail.com

Kilus neaiškumams kreiptis nurodytu el. paštu arba telefonu +370 630 94845

Prašymas dėl pažymos išdavimo

Prašymas dėl laikino išleidimo iš mokyklos

Prašymas dėl priėmimo mokytis pagal pradinio ugdymo programą